Маршрути Планини 

Ихтиманска Средна гора

Ихтиманска Средна гора е планински дял в западната част на Средна гора между долините на реките Искър на запад и Тополница на изток. Западната граница започва от Боровецката седловина, спуска се по долината на река Боровецка Бистрица и по река Искър достига язовирната стена на Панчаревското езеро. Тези две реки отделят Ихтиманска Средна гора от разположените на запад Самоковска котловина и планините Плана и Витоша. Северната граница преминава по южните периферии на Софийската, Саранската, Камарската и Златишко-Пирдопската котловина. Тук чрез три планински прага — Негушевски рид, Опорски рид и Гълъбец…

Прочети още
Планини 

Витоша

Витоша се намира между Стара планина и Рило-Родопския масив и е част от Средногорието. Тя е единствената куполообразна планина в България и основното и било се откроява добре от останалите планински масиви. То върви по върховете Черни връх, Резньовете, Скопарник и Острица, в посока северозапад-югоизток. Планината е част от Завалско-Планската планинска редица на Средногорието, като границите ѝ са следните: на север и североизток – Софийската котловина на запад – Пернишката котловина на юг – северозападната част (Палакария) на Самоковската котловина на северозапад – Владайската седловина (860 m) я свързва планината Люлин на изток – седловината…

Прочети още
Маршрути Планини Полезно 

Мургаш

Планината Мургаш е дял от Западна Стара планина, в Мургашкия планински дял. На север полегатите ѝ склонове достигат до Ботевградската, а на юг стръмно се спускат към Софийската, Саранската и Камарската котловини. На северозапад, чрез седловината Снегьова бара (1030 м) се свързва с Голема планина, а на запад горната долина на река Елешница и седловина висока 1091 м я отделят и съответно свързват със Софийска планина. На изток долината на река Бебреш (ляв приток на Малки Искър) я отделя от планината Било, а Ботевградския проход (Арабаконак, 970 м) я свързва…

Прочети още
Планини 

Крушевска планина

Крушевска планина (или Черни рид) е планински рид в източната част на Западните Родопи, северно разклонение на Переликско-Преспанския дял, на територията на Област Пловдив. Крушевска планина представлява северно разклонение на Переликско-Преспанския дял на Западните Родопи, отклоняваща се от него северозападно от село Глогино. Простира се от север-северозапад на юг-югоизток на 11 км, а ширината ѝ е 4-5 км. На изток дълбоката долина на Белишка река я отделя от рида Градище (също разклонение на Переликско-Преспанския дял), а на запад долините на Манастирска река (горното течение на Юговска река) и десният ѝ…

Прочети още
Планини Полезно Съвети 

Баташка планина

Баташка планина е мощен планински рид с централно местоположение в Западните Родопи, между долините на реките Чепинска, Девинска и Въча, на територията на области Пазарджик и Смолян. Планината има форма на изпъкнала на юг дъга с дължина около 60 км и ширина до 15-20 км и площ около 250 km2. На запад и югозапад долината на Чепинска река и поредица от високи седловини я отделят от Велийшко-Виденишкия дял на Западните Родопи. На северозапад и север склоновете ѝ постепенно потъват в Чепинската и Баташката котловина, а след това долината на Стара…

Прочети още
Маршрути Планини 

Беласица

Планината се простира в посока изток-запад, като дължината ѝ е 63 km, а средната ширина 7 – 9 km. На север граничи със Струмишкото и Санданско-Петричкото поле, които я отделят от планината Огражден. На изток с Рупелският пролом на река Струма я отделя от Сенгелска планина, а на запад Костуринската седловина (482 m) и проломът на река Тракийна (десен приток на река Струмешница) в Република Македония – от планините Смърдеш и Плавуш. На юг се спуска стръмно към Серското поле, а седловина Дова тепе (306 m) я отделя от Круша планина. Гледана…

Прочети още