Забележителности Планини 

Седемте рилски езера

Седемте рилски езера е група езера с ледников произход, разположена в планината Рила. Това е най-посещаваната от туристи езерна група в България, част от Стоте национални туристически обекта. Езерата се намират в Дамгския дял на Северозападна Рила и са разположени между 2100 и 2500 метра надморска височина. Те са разположени стъпаловидно – вдлъбнатини по склона на планината, като отделните езера са свързани помежду си чрез малки поточета. При преминаването на водата по тези поточета са образувани малки водоскоци и водопади. Името на всяко от Седемте рилски езера има връзка със…

Прочети още
Маршрути Планини 

Елено-Твърдишка планина

Елѐно-Твърдѝшка планина̀ е планина в най-източната част Средна Стара планина, в области Велико Търново, Сливен и Стара Загора, между Прохода на републиката и прохода Вратник. Елено-Твърдишка планина се издига в най-източната част на Средна Стара планина с посока изток-запад, с дължина 35 км и ширина до 20 км. На запад долината на река Белица (десен приток на Янтра), Проходът на републиката (698 м) и долините на Радова река (ляв приток на Тунджа) и левият ѝ приток Лазова река я отделят от Тревненска планина. На изток долината на Стара река (десен…

Прочети още
Планини 

Ездимирска планина

Ездимирската планина е разположена югоизточно от гр.Трън и е част от Верило-Руйската планинска редица B Краищенско-Средногорската планинска област. От север и изток тя се ограничава от реките Ябланица (приток на р. Ерма) и Велиновска, която тече в северна посока и се влива в р. Ябланица при с. Филиповци. Южната граница на Ездимирска планина са недобре оформени долове, които започват от c. Велиново в северозападна посока и през с. Ездимирци достигат източно от Трън, където е и западният край на планината. Дъжината ѝ (в посока северозапад югоизток) е 5 km, а…

Прочети още
Пещери 

Пещера Дяволско гърло

Дяволското гърло е пропастна пещера, която е формирана в следствие пропадането на земните пластове. Пещерата е разположена на 1,5 километра северно от село Триград в Триградското ждрело в Родопите. Основната ѝ част е заета от голяма зала, в която се намира най-високият подземен водопад на Балканския полуостров. Името на пещерата идва от формата на входа, наподобяваща дяволска глава. Пещерата се е получила от река, падаща под земята от 42 м височина, образувайки огромна зала, наречена Бучащата зала. Дължината и е 110 метра, ширината – 40 метра, а височината и достига…

Прочети още
Планини 

Планина Драгойца

Драгоица (или Драгойца) е планински рид в Западния Предбалкан (Ботевградски Предбалкан), Софийска област и области Враца и Ловеч. Планинския рид Драгоица се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан, т.н. Ботевградски Предбалкан. На север склоновете на рида се спускат стръмно към Батулска река (западна, десен приток на Искър) и Батулска река (източна, ляв приток на Панега), които отделят рида от Карлуковската хълмиста област. На изток и югоизток със стръмни, на места отвесни склонове Драгоица се спуска към град Ябланица, в района на който чрез ниска седловина (456 м) се…

Прочети още
Планини 

Антоновски рид

Антоновския рид (или Антоновски височини) е нископланински рид във външната структурна ивица на Източния Предбалкан, области Търговище и Велико Търново, разположен между долините на реките Стара река и Голяма река. Издига се източно от долината на Стара река, която го отделя от разположеното на запад изолирано възвишение Романа. На северозапад, север и изток достига до долината на Голяма река, която го отделя съответно от най-източните части на Драгановските височини, най-южните части на Поповските височини и платовидната земя Кедикбалкан. Тук по северното им подножие преминава условната граница между Източната Дунавска равнина…

Прочети още