Екопътеки Маршрути 

Екопътека „Римски път“

Трасето на пътеката минава през равна гориста местност по стар римски път, който съществува от началото на IV в. Римският път е свързвал големия път (Никополис ад Иструм -Августа Траяна – Константинопол) с местността Градище над Габрово, където през IV – VII в. е имало крепост. Пътят започва над с. Боженци и е дълъг около 8 км. От създаването на с. Боженци до сега той се ползва като пряк път до Габрово. През вековете е добре поддържан. С пътя са свързани няколко истории. В началото на XIX в. Богдан от…

Прочети още
Планини 

Васильовска планина

Васильовска планина е планина в Северна България, Средния Предбалкан, област Ловеч и Видин с простиране от северозапад на югоизток. Планината се явява най-високата част на целия Предбалкан. Васильовска планина се издига във вътрешната структурна ивица на Средния Предбалкан между реките Вит, Бели Вит, Бели Осъм и Калник. На запад и югозапад със стръмни, на места отвесни склонове планината се спуска към долините на реките Вит и Бели Вит, а на север, североизток и изток склоновете са дълги, силноразчленени и полегати към долините на реките Калник (десен приток на Вит) и…

Прочети още
Маршрути Планини 

Берковска планина

Берковската планина се издига в западната част на Стара планина и е разположена в България и Сърбия, като по част от билото ѝ от югоизток на северозапад преминава държавната граница между двете държави, между пограничните пирамиди от № 304 (връх Сребърна 1931 м) до № 315 (седловината Суровичница). На северозапад чрез седловината Суровичница (1356 м) се свързва с Чипровска планина, а на югоизток Петроханският проход (1410 м) и долината на река Нишава я отделят съответно от планините Козница и Понор, които са части от Западна Стара планина. На североизток чрез…

Прочети още
Планини 

Пирин

Според много от запалените български планинари Пирин е най-красивата планина в нашата страна. Там разстоянията са по-малки, отколкото на Рила, да не говорим на Родопите и Стара Планина, което позволява за няколко дни преходи между хижите да видим изключително разнообразие от невероятни гледки. Кристално сините езера са разположени нагъсто и има върхове, от които се виждат много от тях във всички посоки. За разлика от Рила, от Пирин не извират големи български реки, затова планината не е прорязана от дълбоки речни долини и не е разделена на ясни дялове. Понеже…

Прочети още
Планини 

Белица

Белица e планински рид в Ихтиманска Средна гора, разположен на територията на Софийска област и Област Пазарджик. Планинският рид Белица се простира в северната и североизточна част на Ихтиманска Средна гора. На изток долината на река Тополница го отделя от Същинска Средна гора, а на юг проломът на река Мътивир (приток на Тополница) — от рида Еледжик (част от Ихтиманска Средна гора). На югозапад склоновете му се спускат към Ихтиманската котловина, а на запад се свързва с Вакарелска планина, която също е част от Ихтиманска Средна гора. На северозапад, север…

Прочети още
Планини 

Сливенска планина

Сливенска планина е планина, дял от Източна Стара планина, в Област Сливен, северно от Сливенското поле. Сливенска планина се издига в западната част на Източна Стара планина с дължина около 25 km и ширина до 20 km на запад и 5 km на изток. На запад прохода Вратник (1050 m) и долината на Бяла река (ляв приток на Тунджа) я отделят от Елено-Твърдишката планина на Средна Стара планина, а на север долината на река Луда Камчия — от Котленска планина. На изток и югоизток Сливенският проход и долината на Сотирска…

Прочети още