Планини 

Девинска планина

Девинска планина е планински рид в Западните Родопи, източно разклонение на Велийшко-Виденишкият дял, разположен южно от долината на Девинска река. По-голямата му част е на територията на Област Смолян, а северозападната – на територията на Област Пазарджик. Планината се простира се от запад на изток на 20 км и ширина до 15 км. На север дълбоката каньоновидна долина на Девинска река я отделя от Баташка планина, а на югоизток долината на река Въча – от рида Мурсалица. На запад и юг долините на Сърнена река (Караджадере, ляв приток на Доспат)…

Прочети още
Екопътеки 

Екопътека “ От Дискодуратера до наши дни „

На 2 км. южно от с. Гостилица, р. Янтра образува малка плодоносна котловина, оградена отвсякъде от вълнисти възвишения. Тук между устията на два малки леви притока – Узуново дере и Малкояларска рекичка се намират руините на старата римска крепост „Дискодуратера“, чието име означава „Двойно яка крепост“. Построена и заселена през втората половина на 2-ри век, тя е била основана по времето на император Марк Аврелий от гражданите на Аугуста Траяна и от обикновена пътна станция се е превърнала в едно от главните тържища в Долнодунавските провинции. Широк и удобен път…

Прочети още
Маршрути Планини 

Деветашко плато

Деветашкото плато е плато в Северна България, Средния Предбалкан, области Ловеч, Габрово и Велико Търново. Деветашкото плато се простира в северната част на Средния Предбалкан, между долините на реките Осъм на севрозапад и Росица на югоизток. На югозапад река Гостинка (десен приток на Осъм), а на юг река Мъгъра (ляв приток на Росица) го отделят съответно от Ловчанските височини и Севлиевските весочини. Южно от село Брестово чрез ниска седловина (440 м) се свързва с Ловчанските височини. По северното му подножие преминава условната граница между Средната Дунавска равнина и Средния Предбалкан….

Прочети още
Планини 

Верила планина

Верила е планина в Западна България, част от Руйско-Верилската планинска редица. Разположена е на територията на три области Софийска, Пернишка и Кюстендилска. Планината се простира от северозапад на югоизток на около 20 km, а ширината ѝ е около 12 km. Представлява орографска връзка между Витоша на север, с която се свързва чрез Букапреслапската седловина (1090 m) и Рила на юг — чрез Клисурската седловина (1025 m). На северозапад се спуска към Радомирската, на югозапад — към Дупнишката (Горно Дупнишко поле), а на североизток — към историко-географската област Палакарията, горната част…

Прочети още
Забележителности Планини 

Буйновско ждрело

Буйновското ждрело се намира край село Буйново, община Борино. Има дължина около 10км. Това е един впечатляващите с красота природни кътове в Родопите и привлича посещението на много туристи. Ждрелото се извисява величествено над Буйновска река близо до с. Тешел. Реката прорязва варовитите скали, а отвесните скали са толкова близо, че оставят у Вас впечатление, че може да прескочите отсреща. Мястото, където скалите почти се допират е наречено от местното население “Вълчия скок”. Жителите на съседното село Буйново разказват, че на това място зимно време прескачат изгладнелите вълчи глутници, за…

Прочети още
Екопътеки Планини 

Сърнена Средна гора

Сърнена Средна гора заема планинския и хълмист релеф, който се простира между долините на реките Стряма на запад и Тунджа на изток. На север достига до южните части на Карловската, Казанлъшката и Сливенската котловина и Межденишкия пролом на река Тунджа, а на юг склоновете ѝ постепенно затъват в Горнотракийската низина и Ямболското поле. Чрез планинският праг Стражата (Кръстец) на север се свързва с Калоферска планина, дял от Стара планина. Дължината ѝ от запад на изток е 153 км, а ширина от 35 км в средата до 5 км на изток….

Прочети още