Планини Полезно 

Беляковско плато

Беляковското плато е платовидна област в Северна България, Средния Предбалкан, област Велико Търново, част от Търновските височини. Беляковското плато се простира в западната част на Търновските височини, на запад от Търновския пролом на река Янтра. Източните му склонове обърнати към долината на Янтра и северните – към долината на река Росица са стръмни, на места отвесни, увенчани със скални венци. На юг към долината на река Янтра склоновете му не са така стръмни и по тях са разположени голяма част от новите квартали на град Велико Търново. На запад се спуска…

Прочети още
Маршрути Планини Полезно Съвети 

Ерулска планина

Ерулска планина е планина част от Руйско-Верилската планинска редица в Западна България, във физикогеографската област Краище, област Перник. Планината заема централно място във физикогеографската област Краище, като границите ѝ са следните: на север – склоновете ѝ постепенно затъват в Трънската котловина. Тази граница се отнася за планинския рид Люляк планина, приеман за най-северната част на Ерулска планина. на изток – седловина, висока 1028 м, и най-горното течение на река Светля (десен приток на Струма) я отделят от планината Стража. Тази граница също се отнася за планинския рид Люляк планина. За…

Прочети още
Планини 

Еминска планина

Еминска планина е ниска планина, дял от Източна Стара планина, в Област Бургас, между река Луда Камчия и Черно море. Еминска планина се издига в най-източната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с дължина около 60 км и ширина 15-18 км. На запад долината на Голяма река (десен приток на Луда Камчия) я отделя от Карнобатска планина, а на изток и югоизток със стръмни склонове се спуска към Черно море, като завършва с нос Емине. На север долината на река Двойница я отделя от Камчийска планина, а след…

Прочети още
Водопади 

Крушунски водопад

Крушунският водопад е водопад в северна България, близо до село Крушуна, Община Летница. Водопадът се намира на 34 км от град Ловеч. Крушунският водопад е известен за своята живописност. Водопадът е образуван от множество карстови тераси. Има пътека, която води до пещерата, от която водопадът извира. В района има още два по-малки водопада, и единият от тях се казва Малката Маара. До водопада може да се стигне изключително лесно. След като се стигне до площада на село Крушуна, трябва да се завие на надясно и не след дълго се стига…

Прочети още
Планини 

Еловишка планина

Еловишка планина е планина в Западна България, във физикогеографската област Краище, област Перник, част от Руйско-Верилска планинска редица. Планината има форма на равнобедрен триъгълник, обърнат с върха си на северозапад. Дължината ѝ (основата на триъгълника) е около 16 км, а максималната ширина (височината на триъгълника) – 7 км. На север долината на река Лешниковица (десен приток на Ерма) я отделя от Лешниковска планина, а на запад най-горното течение на същата река и седловината Вълча поляна (1105 м) – от Боховска планина. На изток долините на реките Мраморска (десен приток на…

Прочети още
Планини 

Същинска Средна гора

Планината е изградена предимно от гнайси, гранити, мергелно-варовити седименти и вулканогенни материали, които обуславят и наличието на богати медно-рудни находища („Елшица“, „Асарел“, „Медет“ и др.) и минерални извори (Панагюрска баня, Стрелча, Красново, Старо Железаре, Хисаря, Клисура и др.). Климатът е преходно-континентален, а по най-високите части — планински. Цялата планина попада във водосборния басейн на река Марица, като от нея извират множество леви притоци на Марица — Тополница, Луда Яна (с левия си приток Стрелчанска Луда Яна), Потока, Пясъчник (с десния си приток Калаващица) и др. и десни притоци на река…

Прочети още