Планини 

Странджа планина

Странджа е планина, която се намира на териториите на две страни – България и Турция. В рамките на нашата държава Странджа планина обособява природен парк. Тя е най-голямата защитена зона в страната ни. В нея се среща изключително рядка растителност – в цяла Европа единствено тук са запазени типични гори от края на Терциера (отпреди 1 млн. години). В природния парк се намира и най-голямото разнообразие от земноводни влечуги на континента. Странджа е удивително културно-историческо богатство, което е съхранило разнообразни фолклорни традиции  и обичаи и което пази останки от тракийски…

Прочети още
Планини 

Планина Козница

Планината Козница се издига в централната част на Западна Стара планина. На запад Петроханския проход (1410 m) и долината на река Бързия я отделя от Берковска планина, а на изток чрез Дружевската седловина (863 м н.в.) се свързва с Врачанска планина, също част от Стара планина. На север се спуска стръмно към Берковската и Вършецката котловини, а южният ѝ склон е полегат и няма ясно изразена граница с планината Понор. На югоизток част от Искърския пролом я отделя от Голема планина. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Западния…

Прочети още
Забележителности Планини 

Рид Веслец

Веслец е планински рид в Северозападна България, Западния Предбалкан, област Враца. Планинския рид Веслец се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан и е разположен северно от Врачанска планина и долината на река Искър. На запад и югозапад се спуска стръмно към Врачанското поле, а на север — със стръмни варовикови откоси към горното поречие на река Скът. На североизток чрез ниска седловина при село Цаконица се свързва с дъгообразния рид Венеца, а на изток постепено преминава в Каменополското плато. Южните склонове са полегати и плавно преминават в Мездренската…

Прочети още
Планини 

Вискяр планина

Вискяр е планина в Западна България, на границата между Софийска и Пернишка област, част от Завалско-Планската планинска редица на Средногорието. Планината е разположена между Бурелската котловина на север и Софийската котловина на североизток, а на юг склоновете ѝ постепенно потъват в Брезнишката котловина. На югозапад чрез Ярославската седловина (964 m) се свързва със Завалска планина, а на югоизток чрез Радуйската седловина (830 m) — с планината Люлин. Дължината ѝ от северозапад на югоизток е около 15 km, а максималната ѝ ширина е около 5-6 km. Вискяр е ниска планина, с…

Прочети още
Маршрути Планини 

Кобилска планина

Кобилска планина е планина в Западна България, част от Милевско-Конявската планинска група, в историко-географската област Краище, в Област Кюстендил. Планината е част от Милевско-Конявската планинска група и е разположена между долината на Треклянска река (десен приток на Струма) на североизток, която я отделя от Пенкьовска планина. На югоизток долината на Добридолска река (десен приток на Треклянска река) я отделя от Земенска планина, а на север и северозапад долината на Бъзовичка река (също десен приток на Треклянска река) — от Милевска планина. На запад в района на село Уши чрез седловина…

Прочети още
Планини Полезно 

Калоферска планина

Калоферска планина е планина в Средна Стара планина, най-висок дял на Стара планина, в областите Габрово, Ловеч, Пловдив и Стара Загора, между Троянска планина и Шипченска планина. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Средния Предбалкан и Средна Стара планина. Калоферска планина се издига в централната част на Средна Стара планина с посока изток-запад, с дължина 35 km и максимална ширина до 20 km. На запад долините на реките Черни Осъм и Стара река и седловина, висока (1950 m) я отделят от Троянска планина, а на изток долините на…

Прочети още