Планини 

Родопи

Родопи е името на планина в България и Гърция, която е част от Рило-Родопския масив. Родопите заемат около една седма от територията на страната. Те се разделят на две части (в зависимост от релефа) – на Източни и Западни Родопи. Източните Родопи се характеризират със сравнително нископланински и хълмист релеф. Западните Родопи заемат по-голямата част от планината. Те са и по-високи спрямо Източните. В Западните Родопи на 2191 метра се издига първенецът на планината – връх Голям Перелик. Природата на Родопите е изключително красива. Тук се намират и някои малки…

Прочети още
Планини 

Връшка чука

Връшка чука е уединена височина в Северозападна България, Западния Предбалкан, област Видин и Република Сърбия. Изолираното височина Връшка чука се издига в най-западната част на Западния Предбалкан и е разположено на границата ни с Република Сърбия между 403 и 410 гранични пирамиди. От север на юг държавната граница разделя височината на две части, като югоизточната, най-висока и по-малка по площ част попада в българска територия, а останалата по-ниска и по-голяма по площ – в сръбска територия. Височината е изградена предимно от юрски варовици. Склоновете ѝ във всички посоки са стръмни, като…

Прочети още
Планини Полезно 

Милевска планина

Милевска е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, в историко-географската област Краище, част от Милевско-Конявската планинска редица. Планината е разположена в най-западната част на Милевско-Конявската планинска група, като по билото ѝ от гранична пирамида 144 до гранична пирамида 160 преминава участък от държавната ни граница с Република Сърбия. От север на юг дължината ѝ е около 15-16 км, а ширината — 10-12 км. На север чрез седловина висока 1573 м се свързва с Царичка планина, а на изток долината на Бъзовичка река (десен приток на Треклянска река) я отделя…

Прочети още
Маршрути Планини 

Врачанска планина

Врачанска планина се издига в северната част на Западна Стара планина между Вършецката котловина на запад, Врачанското поле на североизток и Мездренската хълмиста област на изток. По така описаната разделителна линия преминава условната граница между Западна Стара планина на юг и Западния Предбалкан на север. На юг проломът на река Искър я отделя от планините Ржана и Голема, части от Стара планина, а на запад чрез Дружевската седловина (863 м н.в.) се свързва с планината Козница, също част от Стара планина. Планината има форма на обърнат с върха си на…

Прочети още
Планини 

Ирантепе

Ирантепе (или Ирански рид) е планински рид в централната част на Източните Родопи, на територията на Област Кърджали. Ридът се простира от юг на север на около 22 км, а ширината му е до 15 км. На запад достига до долината на река Крумовица, която го отделя от Стръмни рид и нейното североизточно разклонение Бойник планина, а на изток долините на реките Кулиджикска (десен приток на Арда) и Кокарджадере (ляв приток на Бяла река го отделят от рида Сърта. На север склоновете му достигат до левия бряг на Арда, а…

Прочети още
Екопътеки Полезно 

Екопътека „Чарково-Поток-Чарково“

Маршрутът се намира в пределите на Природен парк “Българка” и изхода от град Габрово към местността Узана. Дължината му е 10 км като изходен пункт е с. Чарково, където е постороена първата работилница за плетене на гайтани. Около 2800 м се следва асфалтовия път за с. Поток, по който на две места има чешма с маса и пейки. Срещу голямата чешма в с. Поток е оформен кът за отдих с беседка, маси и пейки. Там се намират и автентично перило за одеала и килими и воденица-караджейка с над 300 годишна…

Прочети още