Маршрути Планини Полезно 

Мургаш

Планината Мургаш е дял от Западна Стара планина, в Мургашкия планински дял. На север полегатите ѝ склонове достигат до Ботевградската, а на юг стръмно се спускат към Софийската, Саранската и Камарската котловини. На северозапад, чрез седловината Снегьова бара (1030 м) се свързва с Голема планина, а на запад горната долина на река Елешница и седловина висока 1091 м я отделят и съответно свързват със Софийска планина. На изток долината на река Бебреш (ляв приток на Малки Искър) я отделя от планината Било, а Ботевградския проход (Арабаконак, 970 м) я свързва с Етрополска планина.

От северозапад на югоизток дължината ѝ е около 25 км, а ширината ѝ — 15-17 км. Билото ѝ е плоско, постепенно понижаващо се на изток, като над него стърчат отделни върхове.

Последни публикации

Leave a Comment