Водопади Маршрути 

Водопад Стипцата

Водопад Стипцата се намира по течението на Бяла река, под ръба, наречен “Орляка”. Този водопад е съвсем нисък, само 7 метра, но за сметка на това е много пълноводен. Вирът под него е невероятно широк и дълбок за коритото на Бяла река.

Последни публикации

Leave a Comment