Планини 

Витоша

Витоша се намира между Стара планина и Рило-Родопския масив и е част от Средногорието. Тя е единствената куполообразна планина в България и основното и било се откроява добре от останалите планински масиви. То върви по върховете Черни връх, Резньовете, Скопарник и Острица, в посока северозапад-югоизток. Планината е част от Завалско-Планската планинска редица на Средногорието, като границите ѝ са следните: на север и североизток – Софийската котловина на запад – Пернишката котловина на юг – северозападната част (Палакария) на Самоковската котловина на северозапад – Владайската седловина (860 m) я свързва планината Люлин на изток – седловината…

Прочети още
Маршрути Планини Полезно 

Мургаш

Планината Мургаш е дял от Западна Стара планина, в Мургашкия планински дял. На север полегатите ѝ склонове достигат до Ботевградската, а на юг стръмно се спускат към Софийската, Саранската и Камарската котловини. На северозапад, чрез седловината Снегьова бара (1030 м) се свързва с Голема планина, а на запад горната долина на река Елешница и седловина висока 1091 м я отделят и съответно свързват със Софийска планина. На изток долината на река Бебреш (ляв приток на Малки Искър) я отделя от планината Било, а Ботевградския проход (Арабаконак, 970 м) я свързва…

Прочети още