Планини Полезно 

Беляковско плато

Беляковското плато е платовидна област в Северна България, Средния Предбалкан, област Велико Търново, част от Търновските височини. Беляковското плато се простира в западната част на Търновските височини, на запад от Търновския пролом на река Янтра. Източните му склонове обърнати към долината на Янтра и северните – към долината на река Росица са стръмни, на места отвесни, увенчани със скални венци. На юг към долината на река Янтра склоновете му не са така стръмни и по тях са разположени голяма част от новите квартали на град Велико Търново. На запад се спуска…

Прочети още