Планини 

Върбишка планина

Върбишка планина е планина, дял от Източна Стара планина, в области Бургас, Шумен и Варна между Върбишкия проход и Лудокамчийския пролом. По северното ѝ подножие преминава условната граница между Източния Предбалкан и Източна Стара планина Върбишка планина се издига в средната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с дължина около 55 km и ширина 10-15 km. На север със стръмни склонове се спуска към историко-географската област Герлово и Ришката котловина, а Веселиновският пролом на Брестова река (десен приток на Голяма Камчия) я отделя от Драгоевска планина на Източния Предбалкан. На…

Прочети още