Планини 

Белица

Белица e планински рид в Ихтиманска Средна гора, разположен на територията на Софийска област и Област Пазарджик. Планинският рид Белица се простира в северната и североизточна част на Ихтиманска Средна гора. На изток долината на река Тополница го отделя от Същинска Средна гора, а на юг проломът на река Мътивир (приток на Тополница) — от рида Еледжик (част от Ихтиманска Средна гора). На югозапад склоновете му се спускат към Ихтиманската котловина, а на запад се свързва с Вакарелска планина, която също е част от Ихтиманска Средна гора. На северозапад, север…

Прочети още