Планини 

Странджа планина

Странджа е планина, която се намира на териториите на две страни – България и Турция. В рамките на нашата държава Странджа планина обособява природен парк. Тя е най-голямата защитена зона в страната ни. В нея се среща изключително рядка растителност – в цяла Европа единствено тук са запазени типични гори от края на Терциера (отпреди 1 млн. години). В природния парк се намира и най-голямото разнообразие от земноводни влечуги на континента. Странджа е удивително културно-историческо богатство, което е съхранило разнообразни фолклорни традиции  и обичаи и което пази останки от тракийски…

Прочети още