Планини Полезно 

Карнобатска планина

Карнобатска планина е ниска планина, дял от Източна Стара планина, в Област Бургас, между долината на река Луда Камчия и Карнобатската котловина. Карнобатска планина се издига в средната част на Източна Стара планина с посока изток-запад, с дължина около 30 km и ширина 8-10 km. На запад Карнобатския проход (310 m) я отделя от Стидовска планина, а на изток — Айтоският проход (350 m) — от Айтоска планина. На север долината на река Луда Камчия я отделя от Върбишка планина, а на юг склоновете ѝ постепенно затъват в Карнобатската и…

Прочети още