Планини 

Родопи

Родопи е името на планина в България и Гърция, която е част от Рило-Родопския масив. Родопите заемат около една седма от територията на страната. Те се разделят на две части (в зависимост от релефа) – на Източни и Западни Родопи. Източните Родопи се характеризират със сравнително нископланински и хълмист релеф. Западните Родопи заемат по-голямата част от планината. Те са и по-високи спрямо Източните. В Западните Родопи на 2191 метра се издига първенецът на планината – връх Голям Перелик. Природата на Родопите е изключително красива. Тук се намират и някои малки…

Прочети още