Маршрути Планини 

Земенска планина

Планината се простира от север на юг на около 17 км, а ширината ѝ от запад на изток достига до 12 км. Разположена е в южната част на физикогеографската област Краище като границите ѝ са следните: На изток — Земенският пролом на река Струма я отделя от Конявска планина. На юг — долината на река Драговищица (десен приток на Струма) я отделя от Кюстендилската котловина. На югозапад — долината на река Драговищица я отделя от Чудинска планина. На запад — долината на река Уйнещица (ляв приток на Драговищица) я отделя…

Прочети още