Забележителности Маршрути Планини 

Боховска планина

Боховска планина е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, в историко-географската област Краище. Планината е част от Руйско-Верилската планинска група, като по билото ѝ от гранична пирамида 173 до гранична пирамида 185 преминава участък от държавната ни граница с Република Сърбия. От север на юг дължината ѝ е 10 km, а ширината ѝ 6 km. На север достига до река Ерма при село Стрезимировци, която я отделя от Милославска планина, а на запад – до десният ѝ приток река Полевица и притокът ѝ Николица. На североизток склоновете ѝ затъват в…

Прочети още