Планини 

Планина Драгойца

Драгоица (или Драгойца) е планински рид в Западния Предбалкан (Ботевградски Предбалкан), Софийска област и области Враца и Ловеч. Планинския рид Драгоица се издига във вътрешната структурна ивица на Западния Предбалкан, т.н. Ботевградски Предбалкан. На север склоновете на рида се спускат стръмно към Батулска река (западна, десен приток на Искър) и Батулска река (източна, ляв приток на Панега), които отделят рида от Карлуковската хълмиста област. На изток и югоизток със стръмни, на места отвесни склонове Драгоица се спуска към град Ябланица, в района на който чрез ниска седловина (456 м) се…

Прочети още