Планини 

Антоновски рид

Антоновския рид (или Антоновски височини) е нископланински рид във външната структурна ивица на Източния Предбалкан, области Търговище и Велико Търново, разположен между долините на реките Стара река и Голяма река. Издига се източно от долината на Стара река, която го отделя от разположеното на запад изолирано възвишение Романа. На северозапад, север и изток достига до долината на Голяма река, която го отделя съответно от най-източните части на Драгановските височини, най-южните части на Поповските височини и платовидната земя Кедикбалкан. Тук по северното им подножие преминава условната граница между Източната Дунавска равнина…

Прочети още
Планини 

Драгоевска планина

Драгоевската планина е планина във вътрешната структурна ивица на Източния Предбалкан, в Област Шумен, между река Голяма Камчия и десният ѝ приток Брестова река. Планината е разположена в посока северозапад-югоизток с дължина около 32 km и максимална ширина до 8 km. На северозапад пролома на река Голяма Камчия я отделя от Преславска планина. На североизток граничи със Смядовското поле и част от течението на река Голяма Камчия и тук по подножието ѝ преминава условната граница между Източната Дунавска равнина и Източния Предбалкан. На югозапад граничи с историко-географската област (котловина) Герлово,…

Прочети още