Планини 

Девинска планина

Девинска планина е планински рид в Западните Родопи, източно разклонение на Велийшко-Виденишкият дял, разположен южно от долината на Девинска река. По-голямата му част е на територията на Област Смолян, а северозападната – на територията на Област Пазарджик. Планината се простира се от запад на изток на 20 км и ширина до 15 км. На север дълбоката каньоновидна долина на Девинска река я отделя от Баташка планина, а на югоизток долината на река Въча – от рида Мурсалица. На запад и юг долините на Сърнена река (Караджадере, ляв приток на Доспат)…

Прочети още