Планини 

Черна гора

Черна гора (или Църна гора) е планина в Западна България, във физикогеографската област Краище, област Перник, част от Руйско-Верилската планинска редица. Черна гора е книжовното име на планината, докато името в местните диалекти е Църна гора.

Планината е част от Руйско-Верилската планинска редица. Разположена е между река Струма и десните ѝ притоци Конска (на североизток) и Светля (на запад). На северозапад чрез седловина висока 830 м се свързва с планината Любаш. На североизток полегатите ѝ склоновете постепенно потъват в Брезнишката сотловина, а на юг стръмните ѝ склонове достигат до долината на река Струма и Радомирската котловина. На изток Чардакският пролом на Струма я отделя от планината Голо бърдо, а на запад долината на река Светля — от Рудина планина. В тези си граници дължината ѝ от северозапад на югоизток е 25 км, а ширината ѝ — от 2 км на юг до 10 км на север.

Билото на планината е плоско, над което стърчат заоблени, прилични на големи могили върхове. Най-висока точка е връх Тумба (1129,1 м), разположен в централната ѝ част. Други по-високи върхове са: Черногорска Китка (1117,7 м), Гарван (1100,1 м), Градище (Шиляв чукар) (968,8 м), Катински рид (916 м). изградена е от аргилити, пясъчници и мергели. Преобладаващите почви са кафявите и канелените горски. Обрасла е с редки широколистни гори и обширни пасища.

В планината и по нейните склонове са разположени 20 села: Беренде, Борнарево, Габровдол, Гигинци, Ковачевци, Копаница, Косача, Лесковец, Непразненци, Николаево, Ноевци, Планиница, Прибой, Радибош, Светля, Слатино, Селищен дол, Чепино, Черна гора и Ярджиловци.

През планината и по нейните източни, северни и западни подножия преминават 2 пътя от Държавната пътна мрежа:

  • През планината от изток на запад и по долината на река Светля, от град Радомир до село Еловдол, на протежение от 25 км — участък от третокласен път № 603 Радомир — Ковачевци — Еловдол;
  • По източното и северното подножие на планината, от град Батановци до село Еловдол, на протежение от 25,2 — участък от третокласен път № 605 Батановци — Еловдол — Калотинци.

 

Последни публикации

Leave a Comment