Планини 

Софийска планина

Софийска планина се простира на повече от 35 км северно от Софийската котловина, а ширината ѝ е 10-12 км. На северозапад долините на реките Крива река (ляв приток на Блато от басейна на Искър) и Дълбочица (ляв приток на Искър) я отделят от Мала планина, а долината на Батулийска река (десен приток на Искър) — от Голема планина. Чрез седловина висока 1091 м се свързва на изток с планината Мургаш. Между град Нови Искър и село Реброво на протежение от 13,5 км се проломява от река Искър.

Билото ѝ е плоско и заравнено, разположено на 900-1000 м н.в., над което стърчат отделни върхове.

Последни публикации

Leave a Comment