Планини Полезно 

Милевска планина

Милевска е планина в Западна България и Югоизточна Сърбия, в историко-географската област Краище, част от Милевско-Конявската планинска редица.

Планината е разположена в най-западната част на Милевско-Конявската планинска група, като по билото ѝ от гранична пирамида 144 до гранична пирамида 160 преминава участък от държавната ни граница с Република Сърбия. От север на юг дължината ѝ е около 15-16 км, а ширината — 10-12 км. На север чрез седловина висока 1573 м се свързва с Царичка планина, а на изток долината на Бъзовичка река (десен приток на Треклянска река) я отделя от Кобилска планина.На юг чрез седловината Славчето (960 м) се свързва с Изворска планина, а на запад, на територията на Сърбия, долината на Божичка река (ляв приток на Драговищица) я отделя от планината Варденик.

Най-високата точка на планината е връх Милевец (1732,6 m), разположен на сръбска територия, на 50 м от държавната ни граница, при гранична пирамида № 151.

Изградена е от разнообразни скали — нискокристалинни шисти, гранити, варовици и други. Преобладаващите почви са канелени, светлокафяви и планинско-ливадни. Като цяло планината е обезлесена, но тук-таме са запазени смесени гори, а билните ѝ части са заети от пасища.

В планината и по нейните склонове общо в Сърбия и България са разположени 1 град и 12 села:

В България — 7 села: Горно Кобиле, Долно Кобиле, Драгойчинци, Киселица, Метохия, Побит камък и Чешлянци
В Сърбия — 1 град и 5 села: Божица, Босилеград, Горна Лисина, Груинци, Долна Лисина и Милевци.

Последни публикации

Leave a Comment