Планини 

Крушевска планина

Крушевска планина (или Черни рид) е планински рид в източната част на Западните Родопи, северно разклонение на Переликско-Преспанския дял, на територията на Област Пловдив.

Крушевска планина представлява северно разклонение на Переликско-Преспанския дял на Западните Родопи, отклоняваща се от него северозападно от село Глогино. Простира се от север-северозапад на юг-югоизток на 11 км, а ширината ѝ е 4-5 км. На изток дълбоката долина на Белишка река я отделя от рида Градище (също разклонение на Переликско-Преспанския дял), а на запад долините на Манастирска река (горното течение на Юговска река) и десният ѝ приток Крушевска река — от рида Манастирище (също северно разклонение на Переликско-Преспанския дял). Най-високата точка на рида е връх Свобода (Енихан баба, 1943,2 м), разположен в най-южната ѝ част.

Има тясно заравнено било, което на юг е разположено на височина 1500-1900 м, а на север се понижава до 1200-1300 м. Склоновете ѝ са стръмни и скалисти. Изградена е от метаморфни скали – гнайси, шисти, амфиболити и мрамори. Обрасла е с гъсти иглолистни (бор, ела) и широколистни (основно бук) гори. Развито горско стопонство и животновъдство.

В планината няма населени места. В ападното подножие на връх Свобода е разполена модерната хижа „Свобода“, изходен пункт за върха, който е свещено място за християни и мюсюлмани.

Последни публикации

Leave a Comment