Планини Полезно 

Голема планина

Голема планина представлява дъга с посока северозапад-югоизток, с дължина около 45 км и ширина 10-15 км, отворена на североизток. На запад и север грандиозният Искърския пролом я отделя от планините Мала планина и Понор, Козница и Врачанска планина. На изток долината на река Габровница (десен приток на Искър) я отделя от Ржана планина, а на юг — долината на Батулийска река (десен приток на Искър) — от Софийска планина. На североизток склоновете ѝ плавно се понижват към Ботевградската котловина, а на югоизток, чрез седловина висока около 1030 м се свързва с планината Мургаш.

Последни публикации

Leave a Comment