Маршрути Планини 

Гламата

Гламата е изолирано възвишение в Северозападна България, Западна Дунавска равнина, област Монтана.

Гламата е изолирано възвишение в Западната Дунавска равнина на границата с Предбалкана, издигащо се югозападно от село Клисурица, Община Монтана. Западните и северните склонове на възвишението са стръмни и се спускат почти отвесно (денивелация от 80 до 100 М) над язовир „Клисурица“ и долината на река Селска бара (горното течение на река Цибрица). На юг чрез ниска (около 280-290 м) седловина се свързва със северния склон на Широка планина, част от Предбалкана. Максимална височина връх Гламата (333,8 м), разположен на 360 м югозападно от село Клисурица.

Възвишението е изградено от горноюрски пясъчници и варовици и е остътък от разрушеното северно бедро на Белоградчишката антиклинала.

Възвишението е обрасло с келяви дъбови гори и пасища. Каменна кариера.

През седловината свързваща възвишнието с Широка планина преминава участък от първокласен път № 1 от Държавната пътна мрежа Видин — София — ГКПП „Кулата“.

Последни публикации

Leave a Comment